De aansprakelijkheid van de fokker van uw hond

Wanneer u uw nieuwe beste vriend bij een hondenfokker koopt die met stambomen werkt, dan gaat u ervan uit dat dit een betrouwbare zaak is en dat de fokker zich heeft verdiept in het ras. De aansprakelijkheid van de fokker van de hond omtrent gezondheidsproblemen geldt tot zes maanden na de overdracht van de pup aan u als nieuwe eigenaar. Tenminste, wanneer dit problemen zoals een erfelijke aandoening betreffen. Uiteraard verdiept u zich zelf ook in het ras: wat heeft het dier nodig en in welke gezinssamenstelling voelt het zich het beste thuis?

De fokker van uw hond aansprakelijk stellen?

Wij bieden juridische bijstand aan hondenbezitters

Direct hulp bij een aansprakelijkheidstelling (dagelijks tot 21 uur)

Gratis intakegesprek

Gespecialiseerde juristen

Actief in heel Nederland

Waarom geldt er aansprakelijkheid voor de fokker van de hond?

Alhoewel er wat gezondheid betreft uiteraard nooit garanties zijn te geven, geldt er wel zeker aansprakelijkheid voor de fokker van een hond. Een fokker wordt namelijk gezien als een deskundige, die op de hoogte dient te zijn van mogelijke ziekten en/of gebreken en erfelijke aandoeningen die bij het betreffende ras voorkomen. De fokker weet ook meer van de hond dan u en is verantwoordelijk voor het toedienen van de juiste vaccinaties en behandelingen tegen parasieten. Om al deze redenen bestaat aansprakelijkheid van de fokker van een hond.

U kunt een beroep doen op de aansprakelijkheid van de fokker van de hond als er gezondheidsproblemen bestaan waarvan deze op de hoogte had moeten zijn. Iets wat voor de meeste mensen -gelukkig- geen dagelijkse kost is. Dit betekent wellicht wel, dat u hierbij hulp op prijs stelt. Bij The Legal Firm bent u aan het juiste adres.

Hoe beroept u zich op de aansprakelijkheid van de fokker van uw hond?

Wordt uw hond binnen zes maanden na aankoop ziek, dan is het waarschijnlijk dat het gebrek, de aandoening of de ziekte al bij de aankoop aanwezig was. Om u te kunnen beroepen op de aansprakelijkheid van de fokker van uw hond, dient u hem of haar tijdig op de hoogte te stellen van de situatie. Volgens de wet heeft u hier twee maanden de tijd voor.

U dient uw hond direct door een dierenarts te laten onderzoeken. De fokker mag eventueel een second opinion laten uitvoeren. Is er inderdaad sprake van een erfelijke aandoening of ziekte die al tijdens de overdracht aanwezig was, dan kunt u zich beroepen op de aansprakelijkheid van de fokker van uw hond.

Een wanprestatie of een onrechtmatige daad

Wanneer u als consument iets koopt, dient u een betalingsverplichting na te komen en dient de wederpartij een deugdelijk product te leveren. Ook als u een huisdier aanschaft, heeft u dergelijke rechten. Aansprakelijkheid bestaat in meerdere vormen. Zo kan de aansprakelijkheid van de fokker van uw hond een toerekenbare tekortkoming (wanprestatie) zijn, maar kan dit ook een onrechtmatige daad betreffen. Van het laatste spreekt men wanneer de fokker iets doet wat in strijd is met de wettelijke plicht. Het kenmerk van een onrechtmatige daad is echter dat er van tevoren geen afgebakende juridische relatie zoals een overeenkomst bestond.

Betreft de aansprakelijkheid van de fokker van uw hond een toerekenbare tekortkoming, dan geldt de koopovereenkomst als uitgangspunt. Belangrijk hierbij is de vraag of er sprake is van een consumentenkoop. In dat geval geniet u namelijk meer bescherming. Als de tekortkoming te wijten is aan de fokker, dan is er wederom sprake van aansprakelijkheid van de fokker van uw hond.

Consumentenkoop

Schaft u uw viervoeter aan bij een handelaar, een dierenwinkel of een professionele fokker, dan valt de koopovereenkomst onder de regelgeving van de consumentenkoop. Een consumentenkoop wordt gedefinieerd als het als consument iets kopen bij een verkoper. Een consument is iemand die zijn aankoop voor privédoeleinden doet. Alhoewel we dieren liever niet categoriseren als dingen, betreft een pup met een aandoening of gebrek in feite een niet-deugdelijke aankoop. Om van aansprakelijkheid van de fokker van de hond te kunnen spreken, dient te worden nagegaan of hem of haar de tekortkoming kan worden toegerekend.

U beroepen op de aansprakelijkheid van de fokker van uw hond: het stappenplan

Wilt u zich kunnen beroepen op de aansprakelijkheid van de fokker van uw hond? U onderneemt dan een aantal opeenvolgende stappen. Ten eerste meldt u het probleem zo snel mogelijk bij de betreffende fokker, het liefst per aangetekende brief. Levert u daarbij ook een verklaring van een dierenarts aan en geeft u de fokker de gelegenheid een second opinion uit te voeren. Is de verkoper niet bereid mee te werken? Dan kunt u juridische stappen overwegen om de aansprakelijkheid van de fokker van uw hond aan te tonen.

Hoe zit het met aankopen bij particulieren?

Op aansprakelijkheid van de fokker van uw hond kunt u zich enkel beroepen wanneer er sprake is van een consumentenkoop. Daar valt de aanschaf van een pup van een particulier niet onder. Dit betekent dus dat u minder rechten heeft en er geen garantie bestaat. Ook in dit geval kunt u een aangetekend brief sturen en onderzoek door de dierenarts te laten uitvoeren. In lastige gevallen kunt u een jurist inschakelen. Onthoudt u echter, dat wanneer een overeenkomst kan worden vernietigd, u uw geld terug zult krijgen, maar ook uw viervoeter terug zult moeten geven.

Het belang van een koopcontract

Om u onverhoopt op de aansprakelijkheid van de fokker van uw hond te kunnen beroepen, kunt u het beste een koopcontract afsluiten. Echter zijn daar vaak clausules in opgenomen. Wanneer er volgens u sprake is van aansprakelijkheid van de fokker van de hond en erfelijke aandoeningen zijn in het contract uitgesloten, dan zal dat bij een eventuele juridische procedure ook tegen u werken.

Ondersteuning bij het aantonen van de aansprakelijkheid van de fokker van uw hond

Heeft u te maken met een zieke pup, of is uw hond overleden en heeft u hulp nodig bij het aantonen van de aansprakelijkheid van de fokker van uw hond? De professionals van The Legal Firm staan u graag bij. Wij kunnen u van gedegen adviezen en begeleiding voorzien, maar u ook bijstaan tijdens een eventueel juridisch proces. Voor juridische bijstand en adviezen op dit vlak kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Het eerste gesprek is altijd gratis.