Facetten van het bouwrecht

Het bouwrecht betreft een breed vakgebied dat tal van juridische onderwerpen bestrijkt die te maken hebben met het (ver)bouwen of de in stand houding van bouwwerken. Anders gezegd is het bouwrecht het geheel van rechtsregels die door de overheid zijn opgesteld om bouwprocessen, het milieu en de ruimtelijke ordening te regelen en waarborgen. Enkele instrumenten ten behoeve van het bouwrecht zijn bestemmingsplannen, gebiedsontwikkeling en het omgevingsrecht. Behalve het regelen en waarborgen van bouwprocessen, heeft de overheid ook het reguleren van de kwaliteit van bouwwerken als doel.

Het bouwrecht is onderdeel van het vastgoedrecht. Dit is een rechtsgebied waarbij zowel bedrijven, overheden als particulieren betrokken kunnen zijn. Het vastgoedrecht is een complexe tak, waarbinnen men in toenemende mate te maken krijg met juridisch gezien steeds complexere vragen. Zeker wanneer de belangen groot zijn, is het van belang juridische expertise in te schakelen.

Bouwen is zoveel meer dan het fysieke proces alleen

Denkt u aan bouwen, dan denkt u hoogstwaarschijnlijk voornamelijk of uitsluitend aan de fysieke realisatie van het bouwwerk dat u voor ogen heeft. Alhoewel dit tastbare deel van het bouwproces hetgeen is waar het uiteindelijk om draait, is dit in feite slechts een element van de bouw en het bouwrecht. Er komt namelijk nog veel meer kijken bij het verwezenlijken van een bouwproject. Daarbij kunt u onder andere denken aan bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen, aannemingsovereenkomsten en algemene (bouw)voorwaarden.

Wanneer er een pand wordt gebouwd, zijn daarbij veel partijen betrokken. Deze partijen kunnen met elkaar in conflict raken, maar ook kan er schade ontstaan. Bijvoorbeeld door een technisch gebrek of een menselijke fout. Het kan erg lastig zijn om dit op te lossen. Het bouwrecht heeft te maken met regelgeving, bouwtechnieken, vastgoedrealisaties en meer. Ontwikkelingen op deze gebieden worden door onze experts in bouwrecht nauwlettend gevolgd. Of u nu een opdracht gevende of uitvoerende partij bent, bij The Legal Firm bent u aan het juiste adres voor juridisch advies en bijstand.

In welke mogelijke situaties heeft u een expert in bouwrecht nodig?

Wanneer u start met de bouw van een project, heeft u logischerwijs enkel het eindresultaat voor ogen. Niet zo vreemd; het bouwwerk is nu eenmaal de fysieke verwezenlijking van uw plannen of dromen. Toch kunnen er zich gaandeweg het proces wat hobbels op de weg voordoen. Dan kunt u een expert in bouwrecht in de arm nemen. Dit doet u bijvoorbeeld in het geval van bouwgebreken, betwiste facturen of kwaliteit van het bouwproject, bouwovertredingen, schade door vertraging in het bouwproces of een failliete aannemer.

Het publiekrechtelijk bouwrecht

Binnen het bouwrecht wordt een belangrijk onderscheid gemaakt tussen het publiekrechtelijk en het privaatrechtelijk bouwrecht. Het publiekrechtelijke bouwrecht hangt sterk samen met het bestuurs- en het omgevingsrecht. Zo zal het bestemmingsplan voor u bepalen of u op de door u beoogde plek mag bouwen en zo ja, welke activiteiten daar dan mogen worden uitgevoerd. Mag er alleen gewoond worden of kunnen er ook andere activiteiten plaatsvinden? Een volgende stap is het verkrijgen van de juiste vergunningen en het eventueel uitvoeren van onderzoeken, bijvoorbeeld naar de bodemgesteldheid. Natuurbescherming en milieubeheer spelen soms ook een rol.

Het privaatrechtelijk bouwrecht

Het privaatrechtelijk bouwrecht wordt ook wel civiel bouwrecht genoemd en betreft de afspraken die tussen partijen onderling worden gemaakt. Een voorbeeld hiervan is de afspraak die een opdrachtgever en een aannemer samen overeen zijn gekomen. Deze afspraken betreffen de prijs, de bouwtijd, verzekeringen, garanties en meer. Deze zaken zijn altijd belangrijk, ongeacht om de bouw van welk type pand het ook gaat en moeten voorafgaand aan de eigenlijke bouw in een overeenkomst worden vastgelegd. Voor u is het belangrijk om te weten welke regels er binnen het bouwrecht op u van toepassing zijn.

Advies en belangenbehartiging rondom kwesties betreffende bouwrecht

De professionals van The Legal Firm kunnen u bij alle zaken adviseren waarin u betrokken bent als opdrachtgever, aannemer, architect of andere partij. Met onze kennis staan wij al geruime tijd de meest uiteenlopende cliënten bij, zodat wij u van kwalitatief hoogwaardige juridische dienstverlening op het gebied van bouwrecht kunnen voorzien. Naast adviseren kunnen wij ook uw belangen behartigen en indien nodig bij geschillen voor u procederen. Voor kwesties omtrent bouwrecht kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.