Juridische bijstand binnen het civiel recht

Het civiel recht betreft het rechtsgebied dat ook wel burgerlijk recht of privaatrecht wordt genoemd. Hierbij gaat het om conflicten tussen particulieren onderling, organisaties onderling en conflicten tussen particulieren en organisaties. Veel voorkomende zaken die onder het civiel recht vallen, zijn scheiding, alimentatie, burenruzies, geluidsoverlast, faillissement en erfafscheiding. In tegenstelling tot bij het strafrecht is er bij het civiel recht geen sprake van een centrale instantie die een zaak voor de rechter brengt. Een persoon die denkt dat zijn recht is geschonden, brengt dit zelf onder de aandacht van de rechter.

Afhandeling van zaken via de kantonrechter of de civiele rechter

Zaken die binnen het civiel recht vallen, worden door een kantonrechter of een civiele rechter behandeld. Beide soorten rechters verschillen weinig van elkaar. De kantonrechter was oorspronkelijk een rechter die kleine, eenvoudige zaken met verhoogde snelheid afhandelde. Vandaag de dag behandelt een kantonrechter zaken binnen het civiel recht die een waarde hebben tot €25.000 euro. Boven dit bedrag worden zaken altijd door een civiele rechter in behandeling genomen. De rechters verschillen niet meer wat betreft snelheid van afhandeling of zorgvuldigheid.

Dagvaarding versus verzoekschriftprocedure

Het is belangrijk om te weten dat er binnen het civiel recht twee verschillende procedures worden onderscheiden: de dagvaardingsprocedure en de verzoekschriftprocedure. In het eerste geval begint de procedure met een dagvaarding. Dit is een schriftelijke oproep om voor het gerecht te verschijnen. In de dagvaarding legt u uit wat het conflict precies betreft. De wederpartij -die deze dagvaarding via een deurwaarder ontvangt- kan dan op deze dagvaarding reageren. Een verzoekschrift wordt daarentegen niet aan de wederpartij, maar aan de rechter gericht.

Civiel recht: de dagvaardingsprocedure

Met een dagvaarding roept de eiser de wederpartij -ook wel de gedaagde genoemd- op om voor de rechter te verschijnen. Verstuurt u een dagvaarding, dan schrijft u daarin een onderbouwing van uw eis en de verweren die de tegenpartij bij u kenbaar heeft gemaakt. Ook is het van belang bewijs aan te leveren. Ontvangt u als gedaagde een dagvaarding, dan kunt u daartegen verweer voeren in een zogeheten conclusie van antwoord. Ook kunt u als gedaagde een tegeneis neerleggen.

Wanneer deze eerste fase is doorlopen, zal er een zitting plaatsvinden. Tijdens deze zitting mag zowel de eiser als de gedaagde een mondelinge toelichting geven op de zaak en zijn kijk daarop. De rechter stelt beide partijen vragen en ook bestaat er ruimte voor discussie. Het is voor de rechter namelijk zaak zoveel mogelijk informatie te vergaren. Doorgaans wordt voorgesteld of u bereid bent tot een schikking. Een schikking is een overeenkomst waarmee u van een rechtszaak afziet. Is dit niet wenselijk of mogelijk, dan zal de rechter op basis van de binnen het civiel recht geldende wetten een vonnis uitspreken.

Civiel recht: de verzoekschriftprocedure

Kiest u voor de andere procedure binnen het civiel recht, de verzoekschriftprocedure, dan wordt er een verzoekschrift ingediend, waarna u en de andere partij een oproep voor een zitting krijgen. Alhoewel het niet verplicht is daar te verschijnen, wordt dit wel aanbevolen, om zo een toelichting of reactie op het verzoekschrift te kunnen geven. Verweer kan zowel mondeling als schriftelijk worden gevoerd. De rechter zal ook binnen deze procedure van het civiel recht proberen tot een schikking te komen. Wanneer dit niet lukt, wordt het verzoekschrift toegewezen of afgewezen.

Een derde optie: het kort geding

Behalve deze twee procedures binnen het civiel recht heeft u ook de mogelijkheid een kort geding aan te spannen. Dit is in feite een versnelde dagvaardingsprocedure. Bent u de eiser, dan is het verplicht een advocaat in de arm te nemen. Bent u de gedaagde, dan is dat niet het geval. Verder verloopt een kort geding hetzelfde als de dagvaardingsprocedure. De beslissing die door de rechter wordt gemaakt, is voorlopig. Wanneer beide partijen het echter eens zijn met het vonnis van de rechter, hoeft er geen verdere procedure te worden gestart.

Juridische bijstand binnen het civiel recht

Heeft u advies of juridische bijstand nodig op het gebied van civiel recht? Dan bent u bij The Legal Firm aan het juiste adres. Onze professionals hebben uitgebreide kennis van en jarenlange ervaring met alle gebieden binnen het civiel recht. Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.