Het opstellen van een dagvaarding

Het opstellen van een dagvaarding doet u om een gerechtelijke procedure bij de kantonrechter te kunnen starten. Een dagvaarding is een schriftelijke oproep die u aan iemand verstuurt wanneer u wilt dat deze persoon reageert op een vordering of op een zitting verschijnt. Gaat u een dagvaarding opstellen, dan beschrijft u daarin wat u eist en om welke reden. Dit kan van alles zijn. Denkt u bijvoorbeeld aan achterstallige rekeningen of een bestelling die u heeft geplaatst, maar die niet wordt geleverd. Een dergelijke schriftelijke oproep kan voor vrijwel elk denkbaar (financieel) geschil worden ingezet.

Wilt u een dagvaarding opstellen en een gerechtelijke procedure starten, dan heeft u daarbij in principe geen advocaat nodig. Er gelden dan echter wel enkele voorwaarden. Zo dient de vordering niet hoger te zijn dan €25.000 euro, moet de gedaagde persoon achttien jaar of ouder zijn en moet deze persoon nog in leven zijn.

Een dagvaarding opstellen: de onderbouwing van feiten

Wilt u een dagvaarding laten opstellen? Het erg belangrijk om ervoor te zorgen dat alle feiten duidelijk uiteenzet. Zo beschrijven wij in deze schriftelijke oproep wat de precieze afspraken waren en wanneer en op welke manier deze niet zijn nagekomen. Uiteraard is enkel een dagvaarding opstellen niet afdoende. U dient namelijk tevens bewijzen bij ons aan te leveren. Een voorbeeld van een bewijsstuk is een ondertekend contract, maar ook zaken als e-mailcorrespondentie kunnen als bewijs dienen.

De deurwaarder en de kantonrechter

Iedere burger heeft in ons land het recht om een gerechtelijke procedure te beginnen. Een dagvaarding opstellen is daarvan het startschot. Een schriftelijke oproep kan niet zomaar worden verstuurd; hiervoor heeft u de deurwaarder nodig. Zo weet de rechter zeker dat de gedaagde partij het document heeft ontvangen.

Beginnen wij aan opstellen van een dagvaarding waarin u een bedrag van maximaal €25.000 euro vordert, dan wordt uw zaak behandeld door een kantonrechter. Dit is een rechter die civiele zaken en strafzaken in behandeling neemt, maar enkel de zogeheten kantonzaken, oftewel zaken tot een bedrag van €25.000 euro. Dit zijn zaken die doorgaans vlot kunnen worden afgehandeld.

Voor het opstellen van een dagvaarding gelden diverse formele vereisten

Een dagvaardingsprocedure begint met het opstellen van een dagvaarding. In dit document vertellen wij in detail welke eisen u stelt en waarom. Het duidelijk beschrijven van alle feiten die zich hebben voorgedaan, is van groot belang. Daarnaast gelden er bij het opstellen van een dagvaarding diverse formele vereisten. Als uw dagvaarding daar niet aan voldoet, zal deze wegens vormfouten niet in behandeling worden genomen. The Legal Firm is u graag van dienst bij het opstellen van een dagvaarding. Uiteraard kunt u bij ons ook terecht voor juridische adviezen hieromtrent.

De voor de dagvaarding geldende formele vereisten

Welke vereisten er zoal bij het opstellen van een dagvaarding gelden? In de eerste plaats dient de dagvaarding altijd met de datum te beginnen waarop het document aan de wederpartij zal worden overhandigd. Ontbreekt dit, dan kan de deurwaarder het niet rechtsgeldig betekenen, oftewel officieel afleveren aan de andere partij. Na de datum vermeldt u uw volledige naam en uw woonplaats. Ook is er een adres nodig waarnaar het vonnis kan worden gestuurd. Dit mag geen postbus zijn; de dagvaarding dient immers persoonlijk overhandigd te worden.

Moet de gedaagde de dagvaarding accepteren?

Bij het opstellen van een dagvaarding kunt u er als benadeelde partij niet altijd van uitgaan dat de wederpartij, ook wel gedaagde genoemd, de dagvaarding accepteert. Niet zelden weigert men de schriftelijke boodschap van de deurwaarder aan te nemen. Dit hoeft een juridisch proces echter niet in de weg te staan. De wet bepaalt namelijk dat de wederpartij toch rechtsgeldig is gedagvaard wanneer de deurwaarder de dagvaarding niet persoonlijk kan overhandigen. De brief mag overigens nooit worden afgegeven aan buren, wel op personen die op hetzelfde woonadres aanwezig zijn. Dit kan een partner of kind zijn, maar net zo goed een schoonmaker.

Wat gebeurt er na het opstellen van de dagvaarding en het versturen ervan?

Is het opstellen van de dagvaarding en het afleveren daarvan door een deurwaarder eenmaal een feit, dan bestaat er voor de wederpartij de ruimte om hierop te reageren. U ontvangt bericht van eventuele reacties. Vaak reageert men hier schriftelijk via een advocaat op. Een dergelijke reactie van een gedaagde noemt men officieel een conclusie van antwoord.

Wordt u gedagvaard?

Juridische hulp is niet alleen mogelijk bij het opstellen van een dagvaarding, maar ook wanneer u daarvan juist de ontvanger bent. U kunt het eens of oneens zijn met de dagvaarding. Bent u het eens? Dan is het zaak zo snel mogelijk in contact te treden met de betreffende deurwaarder. Zo voorkomt u een verdere zittingsprocedure, waarvan de kosten voor uw rekening zijn als de eisende partij in het gelijk wordt gesteld. Bent u het niet eens met een aan u overhandigde dagvaarding? Dan kunt u schriftelijk reageren, op de zitting mondeling reageren of helemaal niet reageren.

Het geven van een schriftelijke reactie op een ontvangen dagvaarding

Besluit u schriftelijk op een aan u verstuurde dagvaarding te reageren? Dan dient u in deze brief aan te geven welke bewijzen u heeft. Ook kunt u in dezelfde brief een tegenvordering eisen. Dit is een wedereis van de gedaagde partij op de eisende partij. Behalve het uitleggen van uw standpunt en het noemen van de bewijzen, dient u ook in dit geval bewijsmateriaal aan te leveren. Dit kunnen wederom foto’s en video’s, contracten, bonnen en andere betaalbewijzen, maar ook getuigenverklaringen zijn.

Mondeling of helemaal niet reageren op een dagvaarding

Wilt u na het opstellen van de dagvaarding door de eisende partij een mondelinge verklaring geven? Dan doet u dit tijdens de zitting. Reageert u helemaal niet en verschijnt u ook niet op die zitting, dan velt de kantonrechter een zogeheten verstekvonnis. In de meeste gevallen krijgt de eisende partij gelijk. Beslist u dus niet overhaast om niet op de dagvaarding te reageren. Dit kan gevolgen hebben.

Hulp bij het opstellen van een dagvaarding en het starten van procedures

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een dagvaarding? The Legal Firm staat u hierin graag bij. Behalve bij het opstellen van een dagvaarding jegens een persoon of bedrijf kunnen wij u ook helpen bij het starten van een gerechtelijke procedure bij de rechtbank. Indien u juridische bijstand op dit gebied nodig heeft, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Het eerste gesprek is altijd kosteloos.