Juridische hulp bij het voeren van een gerechtelijke procedure

Of u nu een particulier of een ondernemer bent, het kan iedereen overkomen: de wederpartij komt zijn afspraken niet na. Rekeningen worden bijvoorbeeld niet betaald of producten niet verstuurd. Het is gangbaar om niet direct een gerechtelijke procedure te starten, maar een persoon of bedrijf eerst aan zijn verplichtingen te herinneren. Dit kan een lastige zaak zijn die lang niet altijd de gewenste uitkomst heeft. Heeft een minnelijke procedure (een incassotraject waarbij geen rechter betrokken is) geen effect, dan kunt u overgaan op een gerechtelijke procedure. The Legal Firm kan u hierin bijstaan.

Een gerechtelijke procedure bij de kantonrechter of de civiele rechter

Een gerechtelijke procedure is iets wat u het liefst voorkomt. Het kost u tijd en geld en bovendien zullen u en de wederpartij na de uitspraak hoogstwaarschijnlijk niet meer nader tot elkaar komen. Bovendien is de uitkomst van een gerechtelijke procedure ook niet altijd zeker. Echter is het vaak de enige mogelijkheid die u heeft. Een gerechtelijke procedure wordt door een kantonrechter of een civiele rechter behandeld. De eerstgenoemde behandelt vorderingen tot €25.000 euro.

Het verschil tussen de kantonrechter en de civiele rechter

Een gerechtelijke procedure bij de kantonrechter betreft dus nooit zaken boven de €25.000 euro. Een kantonrechter behandelt onder andere huurzaken, consumentenkoopzaken en arbeidszaken. U mag tijdens een dergelijke gerechtelijke procedure een advocaat in de arm nemen, maar dit is niet verplicht. Echter is dit wel aan te raden, zeker wanneer de tegenpartij gebruikmaakt van juridische vertegenwoordiging. De civiele rechter voert een gerechtelijke procedure van €25.000 euro of meer uit, net als zaken van onbepaalde waarde, bijvoorbeeld in het geval van een verbod.

Voorbeelden van situaties waaruit een gerechtelijke procedure kan voortvloeien

Het starten van een gerechtelijke procedure kan het gevolg zijn van diverse situaties. Vaak heeft een gerechtelijke procedure het afdwingen van een betaling als doel, bijvoorbeeld omdat iemand uw facturen niet betaalt. Ook kan het zijn dat er een verschil van mening bestaat omtrent een factuur. Tevens wordt een gerechtelijke procedure vaak gestart wanneer er sprake is van een wanprestatie, d.w.z. het niet nakomen van in een contract vastgelegde afspraken door een partij. Een conflict kan eveneens zijn ontstaan door in het contract aanwezige onduidelijke voorwaarden. Tot slot is een schadeclaim vaak aanleiding voor een gerechtelijke procedure.

Hulp bij het voeren van een gerechtelijke procedure

Of u de hulp van een juridisch professional wenst in het voeren van een gerechtelijke procedure, is geheel aan u. In veel gevallen is dit echter wel aan te bevelen, zeker wanneer het een ingewikkelde zaak betreft en/of u met dergelijke situaties niet of nauwelijks ervaring hebt. Ook wanneer de wederpartij juridische hulp inschakelt bij een gerechtelijke procedure, kan dit aanleiding zijn om ook zelf een advocaat in de arm te nemen. Niet in de minste plaats vanwege het vakjargon dat zal worden gebezigd.

Een gerechtelijke procedure begint met het opstellen van een dagvaarding

Bent u de eisende partij en voornemens een gerechtelijke procedure op te starten? Dit proces begint met het opstellen van een dagvaarding. Deze laten wij door een deurwaarder indienen. In de dagvaarding noteren wij de eis en is een datum vermeld waarop de wederpartij voor een zitting wordt opgeroepen. Het is deze partij toegestaan om hier schriftelijk verweer tegen in te dienen. Ook mag dit mondeling op de zitting zelf gebeuren. Reageert de wederpartij helemaal niet, dan pakt dit vaak in zijn of haar nadeel uit.

Mogelijke vervolgen op de verstuurde dagvaarding

Na het versturen van de dagvaarding krijgt de gedagvaarde de gelegenheid om hierop te reageren. Dit kan zoals genoemd op twee manieren: schriftelijk of mondeling. Bij het uitblijven van een reactie wordt doorgaans in het voordeel van u als eiser beslist. Is de gedagvaarde het eens met de dagvaarding? Dan doet deze persoon of dit bedrijf er verstandig aan dit te erkennen en zo spoedig mogelijk contact met de deurwaarder op te nemen. De gerechtelijke procedure kan dan worden ingetrokken.

Waartoe kan een gerechtelijke procedure leiden?

Komt het wel tot een gerechtelijke procedure en dus een zitting, dan zijn er verschillende manieren mogelijk om het probleem op te lossen. Zo kan de kantonrechter een oordeel vellen in de zaak, maar kan hij of zij ook kiezen voor een voorlopig oordeel. De rechter geeft zijn mening, maar stelt u en de wederpartij in de gelegenheid om samen tot een schikking te komen. Niet zelden wordt bij een gerechtelijke procedure ook mediation ingezet. Ook in een dergelijk traject zoekt u samen met de andere partij naar een oplossing voor het ontstane conflict.

In hoger beroep na rechterlijke uitspraak

In principe is de uitspraak van de rechter bindend. Echter kan het zijn dat de wederpartij het daarmee niet eens is. In dat geval gaat de betreffende persoon of het bedrijf bij een gerechtshof in hoger beroep. Dit betekent dat de zaak geheel opnieuw door een hogere rechter in behandeling wordt genomen. Bent u zelf gedaagde en wilt u na de uitspraak van een gerechtelijke procedure in hoger beroep? Dan bent u verplicht een advocaat in de arm te nemen. Grofweg wordt in hoger beroep dertig procent van de vonnissen herzien.

Hoe lang duurt een gerechtelijke procedure?

Of u nu particulier of ondernemer bent: iedereen steekt zijn tijd liever in andere zaken dan in een gerechtelijke procedure. Vaak vraagt men zich dan ook af hoe lang deze duurt. De waarheid is echter dat dit per situatie sterk verschilt en geheel afhankelijk is van diverse factoren. Dit is het soort gerechtelijke procedure dat wordt gestart, de complexiteit ervan, maar ook de agenda van de rechtbank. Uiteraard duurt een gerechtelijke procedure in het geval van hoger beroep aanzienlijk langer.

Juridische bijstand bij een gerechtelijke procedure

Heeft u hulp nodig bij het starten van een gerechtelijke procedure, of is er een gerechtelijke procedure tegen u gestart en wilt u zich daartegen kunnen verweren? The Legal Firm biedt u met raad en daad juridische bijstand. Heeft u behoefte aan adviezen of ondersteuning, dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Het eerste gesprek is daarbij altijd kosteloos.