De relevantie van het ondernemingsrecht voor ondernemers

Het ondernemingsrecht is een rechtstak die onder het privaatrecht valt en houdt zich bezig met rechtspersonen. Het ondernemingsrecht richt zich daarbij specifiek op ondernemingen met een winstoogmerk. Dit betekent dat stichtingen en verenigingen niet onder deze rechtstak vallen. Voor de wet staat een rechtspersoon gelijk aan een natuurlijk persoon. De handelingen worden echter uitgevoerd door een vertegenwoordiger. We zeggen dan ook wel dat iemand rechtspersoonlijkheid heeft. Het ondernemingsrecht is een gebied dat constant in beweging is.

Deze rechtstak, die zich voornamelijk bezighoudt met de economische en organisatorische factoren binnen een onderneming, werd eeuwen geleden in het leven geroepen met de totstandkoming van de uitvinding rechtspersoon: een onderneming met winstoogmerk. De wetgever bedacht de rechtspersoon als manier waarop men samen ondernemingen en zaken kon financieren zonder het hele vermogen kwijt te raken.

Vertegenwoordiging van een rechtspersoon

Het ondernemingsrecht stelt dat een rechtspersoon, in tegenstelling tot een natuurlijk persoon, geen zelfstandige rechtshandelingen kan verrichten. Een rechtspersoon is dus beperkt. Alhoewel hij wel rechten en plichten kan hebben. Omdat de rechtspersoon in feite door de wetgever is bedacht, kan deze dus nooit voor zichzelf handelen. Met andere woorden: er zijn altijd natuurlijke personen nodig om door vertegenwoordigd te worden. Dit gebeurt doorgaans door het bestuur. Afhankelijk van de rechtspersonen kunnen er nog andere organen bestaan. Denkt u bijvoorbeeld aan een ondernemingsraad of aandeelhouders.

Aansprakelijkheid voor handelingen

Een overeenkomst tussen rechtspersonen en natuurlijke personen is dat zij aansprakelijk zijn voor hun handelingen. Bij een natuurlijk persoon is er echter geen sprake van een afgescheiden vermogen, terwijl dit bij een rechtspersoon wel zo is. Verricht u dus handelingen waarbij u de rechtspersoon vertegenwoordigt? Dan bent u met uw privévermogen dus niet aansprakelijk voor eventuele schulden. Ook bent u dat niet wanneer de rechtspersoon een overeenkomst niet nakomt. Echter bestaat daarin wel een grens. Is er sprake van verwijtbaar slecht bestuur, dan kunt u alsnog aansprakelijk worden gesteld.

De vaakst voorkomende problemen binnen het ondernemingsrecht

In de loop van het bestaan van een onderneming kunnen zich diverse problemen voordoen. Een rechtspersoon heeft nu eenmaal bezitten, maakt mogelijk schulden, sluit overeenkomsten en meer. Binnen het ondernemingsrecht bestaan veel verschillende thema’s waarbinnen geschillen zouden kunnen ontstaan. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan fusies en overnames, het opstellen van contracten, geschillen tussen aandeelhouders, schadeclaims, aansprakelijkstellingen, concurrentie en faillissementen. Een specialist in ondernemingsrecht staat u daarin graag bij.

Ondernemingsrecht: rechtspersonenrecht en vennootschapsrecht

Vaak verdeelt men het ondernemingsrecht nog in het rechtspersonenrecht en het vennootschapsrecht. Die laatste is een stuk beperkter en betreft alleen een B.V. en een N.V. Het rechtspersonenrecht heeft betrekking op alle rechtspersonen, waaronder ook deze twee vormen. Met het ondernemingsrecht krijgt u al te maken op het moment dat u uw bedrijf opstart. U dient dan namelijk na te denken over de geschikte bedrijfsvorm. Hier bestaat geen vast format voor, maar dit is afhankelijk van het soort onderneming dat u van plan bent te gaan voeren.

Om in de nabije en verre toekomst niet voor onaangename verrassingen te komen staan, is het verstandig een specialist in ondernemingsrecht in de arm te nemen die u op de juridische en economische gevolgen van elke keuze kan wijzen.

Het vennootschapsrecht

Het vennootschapsrecht is het type ondernemingsrecht dat van toepassing is op een vennootschap: een contract op grond waarvan twee of meer personen iets in gemeenschap brengen, met winst als doel. Teneinde dit te behalen, voert men nauwkeurig omschreven activiteiten uit. Een vennootschap heeft rechtspersoonlijkheid, want het heeft rechten en plichten. Een van de populairste rechtsvormen onder startende ondernemers is de vof: vennootschap onder firma. Hierbij brengen alle vennoten iets in. Echter hoeft er geen rekening te worden gehouden met een minimumkapitaal.

Voor het rechtspersonenrecht geldt dat dit betrekking heeft op organisaties, organen en andere juridische structuren die rechtspersoonlijkheid hebben. Los van de personen die ermee verbonden zijn, kunnen zij ook zelfstandig rechten en plichten hebben.

Juridisch advies en bijstand bij vraagstukken binnen het ondernemingsrecht

Juridische vraagstukken omtrent het ondernemingsrecht zijn tijdrovend en complex. Ongeacht hoe ervaren u als ondernemer bent, is de kans groot dat u met het ondernemingsrecht weinig ervaring heeft. Wanneer uw bedrijf geen aparte afdeling voor juridische zaken heeft, kan The Legal Firm u helpen. Onze experts in ondernemingsrecht hebben ervaring met zowel kleine als (middel)grote ondernemingen. Voor advies kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.